Nagroda R. Kapuścińskiego za reportaż o Delhi

W 8. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszą reporterską książkę wydaną przez polskie wydawnictwo w 2016 roku jury uznało "Delhi. Stolica ze złota i snu" Rana Dasgupta. "Dzięki swej wrażliwości na ludzkie opowieści i wyjątkowej ostrości widzenia [autor] pokazuje, że w dobie coraz dramatyczniejszych rozwarstwień nasza przyszłość staje się zarazem coraz bardziej wspólna" - czytamy w uzasadnieniu jury.

Rana Dasgupta urodził się w Canterbury w angielsko-hinduskiej rodzinie. Naczelnym tematem pisarza są migracje i kondycja miast XXI wieku. Do Delhi przeniósł się piętnaście lat temu, obserwował, jak miasto zmienia się pod wpływem globalizacji. Rozmawiał z jego mieszkańcami i pisał.

"Stworzony przez Dasguptę portret miasta jest fascynujący i przerażający zarazem" - opowiada Gazecie Wyborczej Elżbieta Sawicka, jurorka Nagrody. W poddanym gwałtownej transformacji Delhi palącym problemem staje się przemoc, korupcja, pogłębiające się nierówności społeczne i rozpad więzi międzyludzkich. Dawna kultura powoli umiera, naturalny krajobraz zostaje zdewastowany.


Spostrzeżenia autora oraz jego wiedza o regionie uzupełniają błyskotliwe rozmowy z przedstawicielami najróżniejszych zawodów i grup społecznych Delhi. W jednym z wywiadów prasowych przyznaje, że najbardziej lubił rozmawiać z bogaczami. "Bieda na całym świecie jest podobna. O specyfice systemu dużo więcej mówi mentalność i styl życia bogatych" - tłumaczy (link do wywiadu >>).

Autorką przekładu "Delhi" jest Barbara Kopeć-Umiastowska. O swojej pracy nad książką R. Dasgupty mówi: "Po jej ukończeniu nie poczułam się szczęśliwsza, mądrzejsza ani bardziej świadoma; miałam poczucie pełni. Właściwie to chciałabym ją przetłumaczyć jeszcze raz".

Wręczenie Nagrody odbyło się 21 maja 2017 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Nagroda im. Kapuścińskiego wyróżnia i promuje najwartościowsze książki reporterskie z całego świata wydane po polsku. Nagroda ma wymiar finansowy - zwycięski autor otrzymuje 50 tys. zł, tłumacz najlepszego przekładu - 15 tys. zł.

Brak komentarzy:

Podziel się swoją opinią

Misja: K.S.I.A.Ż.K.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługiwane przez usługę Blogger.